ILAB BLOG

hallo

Zgodovinsko - Historisch

Jože Marketz je 66. škof krške škofije.

»Jože Marketz ima vse pogoje, da je pravi človek ob pravem času. Ne samo, toda kljub temu najprej, je tu njegovo poreklo z vsem občutenjem za to, kaj pomeni biti v manjšini, biti ob robu družbe, doživeti drugačnost, hkrati pa tudi radost in prednost, biti udomačen v več kulturah in jezikih.

mehr/več

«

Zgodovinsko - Historisch

Warum ist Josef Marketz der richtige Mann am richtigen Platz? Jože Marketz je 66. škof krške škofije.

Es schien als ob die Neuigkeit nicht auf das übliche Procedere warten konnte, dass sie an den Tag kommen musste, dass sie den kürzesten Weg in die schon adventlich gestimmten Haushalte finden wollte: Wir haben einen neuen Bischof! Habeamus episcopus! >> EIN KOMMENTAR VON HANZI TOMAŽIČ >> bitte runterscrollen

Zdelo se je, da novica ni mogla čakati ustaljenih poti in postopkov, da je morala na dan tako hitro, kot je le šlo. Da je morala po najkrajših poteh priti v že adventno naravnane koroške domove: imamo novega škofa! Habemus episcopum! In kljub govoricam in namigovanjem je navsezadnje prevladalo presenečenje – domačin bo, Korošec, ja, še več: eden »naših« dušnih pastirjev. Jože Marketz bo 66. škof krške škofije. Ta novica ima dejansko zgodovinske razsežnosti in tu ne mislim samo na dejstvo, da bo ob stoletnici koroškega plebiscita našo škofijo vodil koroški Slovenec. Že samo dejstvo, da škof ne bo prišel od zunaj, iz drugih škofij, je presenečenje. Vsi, ki so mlajši od mene, kot odrasli niso več doživeli škofa iz Koroške in če še razširimo pogled v zgodovino zadnjih stotih let naše škofije, bomo našteli le dva Korošca. Že samo to je blagodejno, da mantra ob predstavitvi novega škofa ne bo zatrjevanje, da je tu prišel eden, ki bo najprej poslušal. Ne, da bi bilo poslušanje kaj slabega, toda v zadnjih mesecih je bilo malo preveč zatrjevanja od zunaj, da so nas prišli poslušat. Kot bi bila koroška Cerkev usmiljenja vreden pacient, ki ga moraš potrpežljivo študirati. Pri čemer to s pacientom ni čisto narobe – sploh, če držijo govorice o številkah cerkvenih izstopov. Poslušanje in lepe besede ne bodo zadostovale, da bi novi prvi človek v škofiji zajezil podtalno premikanje v deželi, ki grozi resno načeti temelje »ljudske Cerkve«. Da prihaja zdaj nekdo, ki to krajevno Cerkev pozna v vseh mogočih odtenkih v dobrem in slabem, je prej prednost kot pa breme. Vsaj omogoča, da čim prej pridemo iz stanja dejanske notranje ranjenosti, hkrati pa tudi sukanja okrog samega sebe, h konkretnim (pa tudi simbolnim) dejanjem, ki bodo verodostojno in za vse razumljivo nakazala, da se – dejansko zgodovinsko – začenja novo poglavje v koroški Cerkvi. 

Jože Marketz ima vse pogoje, da je pravi človek ob pravem času. Ne samo, toda kljub temu najprej, je tu njegovo poreklo z vsem občutenjem za to, kaj pomeni biti v manjšini, biti ob robu družbe, doživeti drugačnost, hkrati pa tudi radost in prednost, biti udomačen v več kulturah in jezikih. Ta pomembni sestavni del biografije novega škofa ni podkrepljen samo z emocionalnim občutenjem, temveč je Jože Marketz to vprašanje vse življenje spremljal tudi z znanstveno-analitičnega vidika. Tako nihče, ki se resno ukvarja z vprašanjem sožitja na Koroškem, ne pride mimo njegovega znanstvenega dela o medkulturnem razumevanju s krščanskega vidika. Da je Rim v avstrijskem okviru s primerom gradiščanskega škofa z manjšinskim poreklom Zsifkovičem naredil dobro izkušnjo, morda tudi ni škodovalo, da se je tehtnica nagnila Marketzu v prid. Odločilnejše pa so bile po mojem druge okoliščine. Tu je enkrat Marketzeva dolgoletna pastoralna izkušnja. Izhajajoč iz študija pri profesorju Zulehnerju, iz svojih izkušenj kot podeželski duhovnik in kot dolgoletni vodja obeh dušnopastirskih uradov podrobno pozna razmere v vseh koroških farah z vsemi izzivi hitro se spreminjajočega časa. Tako tu kot pri drugih vprašanjih mu pride zelo prav njegovo podrobno poznavanje medijev, saj kot dolgoletni izdajatelj vseh cerkvenih medijev prav dobro pozna pomen in mehanizme klasičnih medijev pa tudi novih pristopov v digitalnem svetu. Vse te izkušnje so bile nadgrajene z njegovo službo zadnjih let. Kot ravnatelj koroške Caritas je prišel v ravnovesje s svojim hrepenenjem in poslanstvom, ki ga je na začetku duhovniške poti vodila k materi Terezi v Kalkuto in v Južno Ameriko. V soočenju s potrebnimi pomoči in usmiljenja doma in po svetu, v sočutenju s tistimi ob robu družbe, z bolnimi in ostarelimi, z ljudmi v materialni in duševni stiski je na novo čutil, da je moč dejanja pred strukturo. To ga je, tako je sam večkrat pravil, naredilo srečnega in zadovoljnega.

Jože Marketz ni čudežni deček, ki bo sam vodil koroško Cerkev iz doline solz. Ima tudi svoje hibe, toda to lahko domnevamo: da je s svojim »da« papežu Frančišku obljubil, da bo to svojo izkušnjo z vsem svojim osebnim znanjem in življenjskim ozadjem skušal vcepiti v sredino koroške Cerkve v duhu zavetnice svete Heme. Vsi mu lahko pri tem pomagamo. In 2. 2. 2020 bo zgodovinski dan.

Komentar v Nedelji

*

Es schien als ob die Neuigkeit nicht auf das übliche Procedere warten konnte, dass sie an den Tag kommen musste, dass sie den kürzesten Weg in die schon adventlich gestimmten Haushalte finden wollte: Wir haben einen neuen Bischof! Habeamus episcopus! Und all den Gerüchten und Anspielungen zum Trotz, letztendlich war es doch eine Überraschung: ein Kärntner ist es geworden, ja noch mehr – einer von »unseren« Seelsorgern. Josef Marketz wird der 66. Bischof von Gurk-Klagenfurt. Diese Neuigkeit hat in der Tat historische Dimensionen und hier denke ich nicht nur an die Tatsache, dass zum hundertjährigen Jubiläum der Kärntner Volksabstimmung einer aus den Reihen der Kärntner Slowenen die Diözese leiten wird. Allein die Tatsache, dass es keiner von auswärts geworden ist, überrascht. Alle die jünger als ich sind  haben als Erwachsene keinen Bischof aus Kärnten erlebt. Schon Allein die Tatsache ist ein Segen, dass bei der Vorstellung des neuen Bischofs wohl nicht zuerst betont werden wird, dass hier einer kommt der erst einmal zuhören will. Zuhören ist grundsätzlich nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, nur haben die Kärntner Gläubigen in den letzten Monaten zu oft gelesen, dass da wer kommt um einmal zuzuhören und dann veränderte sich dennoch nichts Entscheidendes. So als wäre unsere Diözese ein erbarmungswürdiger Patient, dem man nur geduldig zuhören muss um ihn still zu halten. Wobei das mit dem Patienten wohl stimmen könnte, wenn man den Kirchenaustrittszahlen glauben schenken darf. Damit sollte klar sein, dass es mehr als schöner Worte und Zuhören bedarf, um die auf der Oberfläche nicht einmal so sichtbaren tektonischen Veränderungen in unserem Land zu bemerken. In dieser Situation ist es mehr Vorteil als Last, dass da einer kommt der die Kirche Kärntens im Guten und Schlechten in- und auswendig kennt. Damit besteht die Möglichkeit, dass die zweifelsohne tiefen Wunden, die das letzte Jahr hinterlassen hat, heilen können, und dass mit Taten aus der Mitte der Kirche gezeigt wird: Hier wird tatsächlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. 

Josef Marketz bringt dafür alle Voraussetzungen mit und ist der richtige Mann am richtigen Platz und zur richtigen Zeit. Natürlich spielt seine Herkunft dabei eine Rolle: Er  weiß was es bedeutet Minderheit zu sein, am Rande zu stehen oder anders zu sein. Andererseits hat er erfahren, welche Freude und Vorteile es bringt in mehreren Kulturen und Sprachen heimisch zu sein.

Dazu kommt, dass diese Fragen nicht nur emotionaler Teil des Lebens des zukünftigen Bischofs sind, sondern er sie auch analytisch wissenschaftlich aufgearbeitet hat. Vieleicht war es auch von Vorteil, dass Rom in Österreich mit Bischof Zsifkovič mit Volksgruppenangehörigen schon einmal gute Erfahrungen gemacht hat. Entscheidend waren aber wohl andere Dinge. Seine langjährige pastorale Erfahrung zum Beispiel. Ausgehend vom Studium unter Profesor Zuhlehner, seinen Erfahrungen als Landpfarrer und als langjähriger Seelsorgeamtsdirektor in beiden Seelsorgeämtern der Diözese kennt er die Herausforderungen für eine lebendige Seelsorge unter sich dramatisch schnell verändernden Bedigungen der heutigen Zeit sehr genau. Dazu kommt, dass Leitungsfähigkeit heute viel mit Medienverständnis zu tun hat und auch da hat Marketz sowohl im Bereich der klasischen Medien – er war langjähriger Herausgeber aller diözesanen Medien – als auch der neuen digitalen Medien viel Erfahrung. Eine bedeutende Rolle in der Entscheidungsfindung spielen aber sicher die letzten Jahre, in welchen er als Caritasdirektor in Einklang kam mit seinem Sehnen und seiner Berufung, die ihn am Anfang seines priesterlichen Lebens zu Mutter Theresa nach Kalkutta und nach Südamerika geführt hatten. Im Angesicht von Bedürftigkeit und Not zu Hause und in der ganzen Welt, im Mitfühlen mit denen an den Rändern, mit den Ausgestoßenen, mit den Kranken und Alten, mit Menschen in materieller aber auch geistiger Not, spürte er aufs neue, dass die Tat vor der Struktur kommt. Das machte ihn in den letzen Jahren – so betonte er es oft – glücklich und zufrieden. 

Allerdings ist Josef Marketz nicht der Wunderwuzzi, der die Kirche Kärntens allein aus dem Tal der Tränen führen wird. Auch er hat Fehler. Aber eines können wir annehmen: Mit seinem »Ja« hat er Papst Franziskus versprochen, dass er versuchen wird gerade diese seine Erfahrungen der letzten Jahre zusammen mit seinem persönlichen Werdegang und seiner Herkunft in die Mitte der Kirche Kärntens zu tragen, ganz im Sinne der Heiligen Hemma von Gurk. Wir können ihm alle dabei helfen. Und der 2. 2. 2020 wird ein historischer Tag. 

Zgodovinsko - Historisch

Jože Marketz je 66. škof krške škofije.

»Jože Marketz ima vse pogoje, da je pravi človek ob pravem času. Ne samo, toda kljub temu najprej, je tu njegovo poreklo z vsem občutenjem za to, kaj pomeni biti v manjšini, biti ob robu družbe, doživeti drugačnost, hkrati pa tudi radost in prednost, biti udomačen v več kulturah in jezikih.«

Ihre Meinung
Vaše mnenje